TBL zoekt...

TBL zoekt

  • Vrijwillig(st)ers met goede kennis over het boeddhisme voor het aanvullen van de woordenlijst
  • Vrijwillige printdesigner voor ons drukwerk

Actief worden

Een financiële ondersteuning voor het mogelijk maken van onze activiteiten kun je altijd overmaken op ons rekeningnummer.

Rekeningnummer:
Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg
IBAN: NL48 TRIO 0379 4247 62

Info over activiteiten:

Contact

Voor alle vragen omtrent actief worden als sponsor of vrijwillig(st)er:
vrijwilligers@tibetaans-boeddhisme.eu

Actief worden

Maak actief deel uit van TBL

Alle activiteiten van Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg worden mogelijk gemaakt door vrijwilligers die het boeddhisme een warm hart toedragen. TBL is op zoek naar mensen, die de activiteiten van TBL daadkrachtig en/of financieel willen ondersteunen. Want hoe meer mensen onze activiteiten mogelijk maken des te beter kan er een breed en afwisselend programma worden geboden aan iedereen die interesse heeft het Tibetaans Boeddhisme te leren kennen.

Je engageren in de TBL werkgroepen

Je wilt je inbreng op langere termijn met de geïnteresseerden in het boeddhisme en de andere vrijwilligers delen? Dan kun je lid worden van een van onze werkgroepen. Je kunt voor of achter de schermen meewerken aan de activiteiten van TBL, zoals bijvoorbeeld bij het Boeddhistisch Filmfestival, bij lezingen door bekende sprekers of het bekend maken daarvan.

Vooralsnog is het idee om met vier werkgroepen te starten. De werkgroep evenementen organiseert alle evenementen en festivals. De werkgroep vrijwilligers organiseert  de inzet van en informatie voor vrijwilligers. De werkgroep PR draagt het bekendheid geven aan TBL en haar activiteiten. En de werkgroep internet zorgt voor de ontwikkeling en onderhoud van alle intermedia. Voor alle werkgroepen hebben we actieve mensen nodig. 

Kort en krachtig: Helpen bij een speciaal project

Je hebt talent en veel motivatie maar je wilt of kunt je niet binden voor een langere tijd? Dan kun je je ook voor een specifiek project ter beschikking stellen. Op deze pagina en in onze nieuwsbrief voor vrijwilligers gaan we oproepen doen voor diverse projecten. Neem graag contact op met vrijwilligers@tibetaans-boeddhisme.eu

De wereldse kant van het verhaal: Sponsoring van onze activiteiten

We draaien er niet omheen; aan de meeste activiteiten van TBL zijn kosten verbonden. Bijvoorbeeld om de ruimte voor een lezing of voor de reiskosten van een spreker te bekostigen, of voor het uitprinten van flyers en posters maar ook voor het huren van deze webspace.

Ook jouw bescheiden financiële bijdrage maakt deze activiteiten mogelijk. Momenteel kun je je gift nog niet in aftrek brengen op je belastbaar inkomen, maar wij zijn bezig een algemeen nut beogende instellingen (ANBI) beschikking aan te vragen.