Infobox

Datum:
Dinsdag, 7 juni 2011

Locatie:
Universiteit Maastricht
Aula Minderbroedersberg
Minderbroedersberg 4/6
6211 LK Maastricht
Toon locatie / route

Begin:
20:00 uur

Bijdrage:
€ 5,00 en studenten € 2,50 
Reserveren niet mogelijk.

Lezing Paul van der Velde: Het oude en het nieuwe boeddhisme

Het boeddhisme wordt in het westen steeds populairder. In de kleinste plaatsen staan inmiddels dharmacentra en af en toe lijkt het wel van goede smaak te getuigen als je in gezelschap zegt dat je met boeddhisme bezig bent. Het boeddhisme is echter veel minder een eenheid dan we vaak in het westen denken. Er zijn talloze stromingen die fors van elkaar kunnen verschillen. Wel hebben ze allemaal gemeenschappelijk dat z e zich verbinden met het leven van de Boeddha, prins Siddhartha Gautama die zo rond 480 tot 400 voor Christus geleefd zou hebben.

In deze lezing gaan we in op de verschillende scholen van het boeddhisme, de manier waarop ze zich verbinden met het leven van de Boeddha en met name ook op de positie van het moderne boeddhisme binnen dit geheel. Het moderne boeddhisme verschilt van de oude leringen , maar heeft er ook heel wat mee gemeenschappelijk.

Paul van der Velde is docent en onderzoeker op het gebied van hindoeïsme en boeddhisme aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek valt onder het Research Institute for Theology and Religious Studies. Hij houdt zich onder meer bezig met moderne en westerse interpretaties en adaptaties van het boeddhisme en met zaken als boeddhisme en psychotherapie.

Lecture: ''Old and new buddhism''

Buddhism is gaining popularity in the west, Dharma centers can be found in small towns, and telling that you're into buddhism seems to be interesting.
We tend to think buddhism is a unity, but we're wrong: there are many streams which differ a lot. The common ground of all these streams is the connection with Buddha, or prince Siddharta Gautama, who lived from approximately 480-400 B.C.

This English lecure focusses on different buddhistic schools and the way they relate to Buddha. Another focus is the postion of modern buddhism: it differs from the old schools, but has a lot with them in common as well.  
Prof. Dr. Paul v.d. Velde teaches comparitive religions at the Radboud University in Nijmegen. He focusses on Azian religions, mainly hinduism and buddhism.