Infobox

Datum:
Donderdag, 10 april 2008

Locatie:
UM
Aula Minderbroedersberg
Minderbroedersberg 4-6
6211 LK Maastricht

Aanvang:
20:00 uur

Entree:
gratis

In samenwerking met:
Studium Generale Maastricht

Lezing: Tibetaans Boeddhisme herbekeken

Lezing door dhr. Frans Boenders, voorzitter van de Koninklijke Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
Einde negentiende eeuw hoopten Europese zendelingen Tibet eindelijk te kunnen kerstenen. Ruim een eeuw later ziet de toestand er eerder omgekeerd uit.

Het ontkerstende Westen raakt in de ban van Tibetaanse spiritualiteit. De Tibetaanse cultuur blijft zichzelf, schijnbaar ondoordringbaar voor verwestersing. Monniken en leken in de diaspora blijven trots op de ongebroken mondelinge transmissie van de esoterische Dharma, in het begin van het tweede millennium binnengebracht uit Noord-India.

In Noord-Amerika en Europa werkzame Lama’s fluisteren vandaag zulke duizendjarige boodschappen in de naar inzicht dorstende oren van vooral Amerikaanse tibetologen en tibetofielen. Welk beeld krijgen we daardoor van het Tibetaans Boeddhisme? Verdwijnen stilaan vergramde godheden, magie en exorcisme?

Richt het Tibetaans Boeddhisme zich voortaan vooral op traditioneel westerse metafysische vragen, op een deugdenleer van geluksbetrachting, mededogen en meditatie? In elk geval sluit de huidige, opgekalefaterde versie van doctrine en praktijk beter aan bij een ondogmatisch geworden christendom en bij de behoeften van een nog te ontwikkelen wereldreligie.