Infobox

Lama Zeupa
Lama Zeupa

Datum:
Donderdag 31 oktober t/m zondag 3 november 2019

Begin:
10u30

Locatie:
Instituut Yeunten Ling
Château du Fond l'Evêque
4 promenade Saint Jean l'Agneau
4500 Huy, Belgium

Website van het instituut Yeunten Ling
Toon locatie en route op googlemaps

Amitabha onderricht en retraite, met Lama Zeupa, Huy

Om zich voor te bereiden op de dood kan het nuttig zijn om een band te ontwikkelen met Boeddha Amitabha, de Boeddha van het eindeloze licht. Boeddha Amitabha resideert in het westelijke paradijs van de gelukzaligheid, of Dewatchen. Het is één van de zuivere boeddhavelden. De zuivere aard ervan wordt gerealiseerd door de aanwezigheid van een Boeddha. Men kan de band met Amitabha verstevigen door het reciteren van zijn mantra. Boeddha Amitabha sprak de belofte uit dat eenieder die de wens zou koesteren om in zijn land te worden geboren, ook daadwerkelijk in Dewatchen zou kunnen vertoeven. Een hergeboorte in het paradijs van de gelukzaligheid faciliteert de uiteindelijke verlossing. Boeddha Amitabha is de oudste van de vijf Boeddha families van het Mahayana. Hij belichaamt de transformatie van begeerte naar duurzame wijsheid. Hij wordt verbonden met het element vuur. Vandaar dat hij wordt afgebeeld in de rode kleur.

Tijdens deze meerdaagse wordt in het bijzonder Lama Ogyen herdacht, de eerste Lama die ons centrum heeft geleid. Onze gedachten gaan ook uit naar onze geliefde Lama Karta, aan wie we zoveel te danken hebben. Men kan bij deze gelegenheid de wens uitspreken dat alle projecten van het centrum voorspoedig verlopen. Ook al onze geliefden en onze Sangha leden die intussen zijn gestorven worden herdacht. Deze intieme retraite staat open voor iedereen, ook al komt u niet voor de volledige periode. De uitgebreide tekst ligt ter beschikking van de deelnemers.

Programma

Amitabha

Om ons op de dood voor te bereiden is het behulpzaam een band te ontwikkelen met Boeddha Amitabha, de boeddha van het eindeloze licht. Dit kan door het reciteren van zijn mantra. Tevens kunnen we alle personen die zijn gestorven herdenken. Kijk voor anderere begrippen in het boeddhisme onder begrippen van a tot z

Over Lama Zeupa

Lama Zeupa maakt sinds 1993 deel uit van ons centrum. Hij is afkomstig uit de Indische provincie Sikkim aan de grens met Tibet en voltooide zijn opleiding in het klooster van Sonada in Darjeeling in India. Na zijn driejarige retraite kwam hij naar het Westen om zich in Yeunten Ling te vestigen op vraag van Lama Karta. Lama Zeupa onderzocht jarenlang op een experimentele manier de relatie tussen lichaam en geest. Hij beheerst diverse mentale krijgskunsten die hij ook dagelijks in zijn eigen praktijk integreert. Hij staat bekend om zijn discipline, geduld en fijnzinnigheid. Na het overlijden van Lama Karta in 2013 nam Lama Zeupa de fakkel over als spiritueel directeur van onze centra. Zijn woorden en zijn leringen hebben een krachtige impact voor wat het resultaat betreft.

Praktische informatie instituut Yeunten Ling

Inschrijven voor een cursus gebeurt bij voorkeur via het online inschrijfformulier op de website van het instituut www.tibetaans-instituut.org. Om de cursussen optimaal te kunnen organiseren en administratief te kunnen verwerken, vraagt het instituut de volledige bijdrage bij inschrijving over te maken. De kosten voor een weekeindcursus (twee dagen) bedragen bijvoorbeeld voor niet-leden € 111,00 en voor gewone leden € 99,00 inclusief verblijf en maaltijden. Het lidmaatschap is niet vereist voor een deelname aan de activiteiten te Yeunten Ling. Het wordt echter op prijs gesteld en biedt enkele voordelen. Kijk voor de actuele kosten voor de bijeenkomsten, voordelen en kortingen op de website van het instituut.