Infobox

Lama Zeupa
Lama Zeupa

Datum:
Zaterdag 24 t/m zondag 25 november 2018 

Begin:
10u30

Locatie:
Instituut Yeunten Ling
Château du Fond l'Evêque
4 promenade Saint Jean l'Agneau
4500 Huy, Belgium

Website van het instituut Yeunten Ling
Toon locatie en route op googlemaps

De Boeddhanatuur, Lama Zeupa

Van in den beginne is de Boeddha-natuur in ons aanwezig. Om een Boeddha te vinden moeten we enkel naar ons eigen wezen kijken. Dat is in essentie spontane goedheid. Als we de verlichte natuur van ons wezen niet begrijpen, zijn we geneigd om de Boeddha elders te zoeken, buiten ons. Helaas, daar is niets te vinden.

De Boeddha-natuur is moeilijk in woorden te vatten. Je moet er zelf naar op zoek. Metaforen kunnen helpen om ze enigszins te benaderen. Je kan haar zien als de zon die door het wolkendek heen breekt. Of een bevlekte spiegel, die, eenmaal schoongewreven, zijn natuurlijke glans hervindt. In elk levend wezen is de boeddha natuur inherent aanwezig. Het heeft dus geen enkele zin van jezelf naar beneden te halen. Of zoals in de benadering van Dudul Rinpoche, de dertiende Karmapa:

“geen woorden om te beschrijven,
geen voorbeeld om te belichten
samsara maakt haar niet slechter
nirvana niet beter
ze is nooit geboren
ze sterft ook niet uit
nimmer wordt ze bevrijd
ze is niet te misleiden
ze heeft nooit bestaan
maar ook nooit niet bestaan
ze is onbegrensd
in geen enkel begrip te vatten”

Boeddha

Boeddha Sakyamoeni werd onder de naam Siddharta Gautama geboren rond 560 voor onze tijdsrekening. Hij ondernam een grondig onderzoek naar de oorsprong van alle lijden, kenmerkend voor het menselijk bestaan, en naar de middelen om zich ervan te bevrijden. Op het einde van die zoektocht bereikt hij de Verlichting. Kijk voor anderere begrippen in het boeddhisme onder begrippen van a tot z

Over Lama Zeupa

Lama Zeupa maakt sinds 1993 deel uit van het centrum Yeunten Ling. Hij is afkomstig uit de Indische provincie Sikhim aan de grens met Tibet en voltooide zijn opleiding in het klooster van Sonada in Darjeeling in India. Na zijn driejarige retraite kwam hij naar het Westen om zich in Yeunten Ling te vestigen op vraag van Lama Karta. Lama Zeupa onderzocht jarenlang op een experimentele manier de relatie tussen lichaam en geest. Hij beheerst diverse mentale krijgskunsten die hij ook dagelijks in zijn eigen praktijk integreert. Hij staat bekend om zijn discipline, geduld en fijnzinnigheid. Na het overlijden van Lama Karta in 2013 nam Lama Zeupa de fakkel over als spiritueel directeur van de centra. Zijn woorden en zijn leringen hebben een krachtige impact voor wat het resultaat betreft.

Praktische informatie instituut Yeunten Ling

Inschrijven voor een cursus gebeurt bij voorkeur via het online inschrijfformulier op de website van het instituut www.tibetaans-instituut.org. Om de cursussen optimaal te kunnen organiseren en administratief te kunnen verwerken, vraagt het instituut de volledige bijdrage bij inschrijving over te maken. De kosten voor een weekeindcursus (twee dagen) bedragen bijvoorbeeld voor niet-leden € 111,00 en voor gewone leden € 99,00 inclusief verblijf en maaltijden. Het lidmaatschap is niet vereist voor een deelname aan de activiteiten te Yeunten Ling. Het wordt echter op prijs gesteld en biedt enkele voordelen. Kijk voor de actuele kosten voor de bijeenkomsten, voordelen en kortingen op de website van het instituut.