Infobox

Datum:
Dinsdag 29 mei 2018

Locatie:
Instituut Yeunten Ling
Château du Fond l'Evêque
4 promenade Saint Jean l'Agneau
4500 Huy, Belgium

Website van het instituut Yeunten Ling
Toon locatie en route op googlemaps

Begin ritueel:
20u00

Ritueel van de volle maan - Saga Dawa Duchen

Op deze bijzondere feestdag bij volle maan vieren we de drie belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de Boeddha: geboorte, verlichting en de dag dat hij definitief het Nirwana inging. Vooral deze volle maan is een belangrijke en voorspoedige periode voor dharmabeoefening. Daarom komen we samen op de poedja van Milarepa te reciteren.

Milarepa is de beroemdste Tibetaanse yogi, leerling van Marpa, de stichter van de Kagyu-school. Zijn mystieke gezangen maken een diepe indruk. Wie wil kan bijdragen aan dit offerritueel met bijvoorbeeld koekjes, fruit of drank die vooraf op de schalen in de tempel worden geschikt. Bloemen en wierook worden ook gewaardeerd. Dit alles mag meegebracht worden, maar dat moet niet! Wel wordt een bijdrage van 2 € voor het ritueel gevraagd. Na het ritueel worden de offergaven gedeeld.

Milarepa

Milarepa was een groot Tibetaans yogi en dichter die in de 11de eeuw leefde. Hij is de auteur van de “Honderduizend mystieke gezangen” waarin hij de etappes van zijn spirituele vooruitgang uiteenzet. Deze teksten worden beschouwd als de parels van de mystieke boeddhistische literatuur. Milarepa bereikte de Boeddhastaat tijdens één enkel leven. Hij staat aan de basis van de vier belangrijkste Kagyupa-tradities. Kijk voor anderere begrippen in het boeddhisme onder begrippen van a tot z