Infobox

Lama Tcheudroeb
Lama Tcheudroeb

Datum:
Zaterdag 10 maart t/m vrijdag 16 maart 2018

Begin:
10:30 uur

Locatie:
Instituut Yeunten Ling
Château du Fond l'Evêque
4 promenade Saint Jean l'Agneau
4500 Huy, Belgium

Website van het instituut Yeunten Ling
Toon locatie en route op googlemaps

Ngöndro, met Lama Tcheudroeb

De leraren van de Tibetaans boeddhistische traditie leggen sterk de nadruk op het belang van voorbereidende oefeningen, die de beste basis vormen voor een stabiele dharma praktijk. De geest kan je immers beschouwen als een akker, die moet worden klaargemaakt om stevige vruchten voort te brengen zoals wijsheid en mededogen. De voorbereiding bestaat uit het wieden van onkruid in de vorm van negatieve karmische sporen en het verwijderen van stenen of obstakels op het veld. Nadien kan de akker worden verrijkt met positief potentieel. De oefeningen bestaan uit de algemene en de bijzondere voorbereidende praktijken. De algemene praktijk betreft het contempleren van vier gedachten die de geest afwenden van samsara en toewenden naar de dharma: het kostbare menselijk bestaan, de vergankelijkheid van de fenomenen, de wetmatigheid van karma en de beperkingen van samsara.

De vier specifieke voorbereidende oefeningen worden elk 111.000 keer uitgevoerd. Ze bestaan uit:

Dit aanbod richt zich in het bijzonder tot wie voordien het onderricht over de Ngöndro heeft gevolgd en inmiddels met de beoefening is gestart. Mochten er tijdens uw verblijf vragen rijzen over uw dagschema of over ervaringen die zich voordoen in uw praktijk, dan kan u zich altijd wenden tot Lama Tcheudroeb, die gedurende de hele periode beschikbaar is voor overleg en goede raad.

Ngeundro (Ngöndro) 

De vier voorbereidende praktijken of beoefeningen. In het boek “De basispraktijken van het Tibetaans boeddhisme” geeft Kaloe Rinpochee (zie aldaar) uitgebreid onderricht over dit onderwerp. Kijk voor anderere begrippen in het boeddhisme onder begrippen van a tot z

Over Lama Tcheudroeb

is geboren nabij de berg Kailash in Tibet, in een familie van yogi’s. Deze berg wordt zowel door Boeddhisten als Hindoes beschouwd als de heiligste berg van de Himalaya. Eén Kora rondom deze berg zou voldoende zijn om alle negatieve daden van een heel leven te zuiveren. Lama Tcheudroeb volgde een klassieke kloosteropleiding waarna hij de driejarige retraite volbracht in Rumtek. Tijdens een twee jaar durende vervolgretraite specialiseerde hij zich in de Kalachakra Tantra. Lama verblijft voornamelijk in Duitsland. Zijn kennis van de rituelen, zijn unieke pedagogische aanpak en zijn eigen verwezenlijkingen in de beoefening worden alom gewaardeerd.

Praktische informatie instituut Yeunten Ling

Inschrijven voor een cursus gebeurt bij voorkeur via het online inschrijfformulier op de website van het instituut www.tibetaans-instituut.org. Om de cursussen optimaal te kunnen organiseren en administratief te kunnen verwerken, vraagt het instituut de volledige bijdrage bij inschrijving over te maken. De kosten voor een weekeindcursus (twee dagen) bedragen bijvoorbeeld voor niet-leden € 111,00 en voor gewone leden € 99,00 inclusief verblijf en maaltijden. Het lidmaatschap is niet vereist voor een deelname aan de activiteiten te Yeunten Ling. Het wordt echter op prijs gesteld en biedt enkele voordelen. Kijk voor de actuele kosten voor de bijeenkomsten, voordelen en kortingen op de website van het instituut.