Infobox

Lama Tashi Nyima
Lama Tashi Nyima

Datum:
Zaterdag 30 en zondag 31 maart 2019

Begin:
10u30

Locatie:
Instituut Yeunten Ling
Château du Fond l'Evêque
4 promenade Saint Jean l'Agneau
4500 Huy, Belgium

Website van het instituut Yeunten Ling
Toon locatie en route op googlemaps

De aanroeping van de Lama van verre, Lama Tashi Nyima, Huy

De aanroeping van de Lama van verre is binnen het Tibetaans Boeddhisme goed gekend en wijd verbreid. Het roept ons op om ons voortdurend, ononderbroken, de vriendelijkheid van onze Lama, die het wezen is van alle Boeddha’s en Bodhisattva’s, voor de geest te halen. Het is immers dankzij deze vriendelijkheid dat we over de 8 vrijheden en 10 kwaliteiten beschikken. Het blijft echter niet bij het oproepen van de vriendelijkheid van de Lama. Het is wenselijk van deze vriendelijkheid ook na te volgen en te beoefenen in zijn voetspoor.

Dit lofgebed aan de lama is heel doeltreffend. Om de werkzaamheid ervan te garanderen is het van groot belang om vanuit het diepste van ons hart authentieke spijt en verdriet op te wekken ten opzichte van ons dwalen in Samsara en onze dwaze neigingen die ermee gepaard gaan, zoals het krampachtig vasthouden aan ons bezit. Of, een citaat uit de tekst: ‘we verbergen onze fouten zo groot als bergen, maar verkondigen luid die van anderen, die zo klein zijn als een mosterdzaadje.’

Deze aanroeping helpt ons vol vertrouwen in onze Lama de pure vorm van de Boeddha te herkennen. Alle Boeddha’s zijn in essentie één. Zoals de oneindige stralen van de zon zich weliswaar verspreiden tot in de uithoeken van het universum maar toch betrokken zijn in één enkele activiteit: het opklaren van de duisternis van de wereld. Eens we vastbesloten zijn dat er nergens een grotere Lama bestaat dan onze Lama, kunnen we dit gebed vol overtuiging reciteren, bij voorkeur voor het slapengaan. Dit gebed heeft immers de faam om de geest tot rust te brengen. Aldus gereciteerd, kunnen de zegeningen van de Lama ons bereiken.

In dit gebed aanroepen wij de Lama opdat zijn zegening over ons komt. Die zegening bestaat uit de bescherming die de Lama ons biedt, niet alleen in dit leven maar ook op het ogenblik van onze dood. Aangezien er ons op dat moment geen tijd meer rest voor de beoefening, beroepen we ons op de vriendelijkheid van de Lama, opdat hij ons zou behoeden voor een geboorte in de lagere bestaanswerelden. Vervuld van devotie verzoeken wij de Lama om ons te gidsen, in dit leven, tijdens de volgende levens en gedurende de tussenstaten. Vragen om onze gids te zijn betekent: wil mij tot dezelfde staat als de uwe verheffen. Wij vragen de zegening van de Lama teneinde alle stadia van het verlichtingspad te kunnen realiseren en we visualiseren hierbij onze deugdzame vriend.

Over Lama Tashi Nyima 

Lama Tashi Nyima is afkomstig uit Bhutan. Op 6-jarige leeftijd trad hij in als postulant in het Sambdrub Darjay Choling klooster van Sonada van wijlen Kalu Rinpochee. Lama Tashi Nyima voltooide er zijn opleiding en legde de geloften af als monnik. Er ontstond een hechte band met Lama Karta, die in 1983 spiritueel directeur werd van Yeunten Ling, één van de Europese dharmacentra van de Shangpa Kagyu Lineage. Lama Tashi Nyima kwam in 1992 naar België om Lama Karta in Yeunten Ling te vervoegen. Hij is de bezieler van de jaarlijkse zomerretraite en leidt de ceremoniële meditaties in onze centra. Lama wordt alom geprezen om zijn methodische aanpak en zijn sprekende metaforen.

Praktische informatie instituut Yeunten Ling

Inschrijven voor een cursus gebeurt bij voorkeur via het online inschrijfformulier op de website van het instituut www.tibetaans-instituut.org. Om de cursussen optimaal te kunnen organiseren en administratief te kunnen verwerken, vraagt het instituut de volledige bijdrage bij inschrijving over te maken. De kosten voor een weekeindcursus (twee dagen) bedragen bijvoorbeeld voor niet-leden € 111,00 en voor gewone leden € 99,00 inclusief verblijf en maaltijden. Het lidmaatschap is niet vereist voor een deelname aan de activiteiten te Yeunten Ling. Het wordt echter op prijs gesteld en biedt enkele voordelen. Kijk voor de actuele kosten voor de bijeenkomsten, voordelen en kortingen op de website van het instituut.