Infobox

karling shidro

Datum:
28 t/m 30 juni 2019

Begin:
9u00

Locatie:
Instituut Yeunten Ling
Château du Fond l'Evêque
4 promenade Saint Jean l'Agneau
4500 Huy, Belgium

Website van het instituut Yeunten Ling
Toon locatie en route op googlemaps

Karling Shidro, met vele bezoekende Lama’s, Huy

Volgens de wens van Z.E. Kaloe Rinpochee organiseert instituut Yeunten Ling jaarlijks gedurende drie dagen het bardoritueel in aanwezigheid van verschillende lama’s die in Europa resideren. Dit ritueel bereidt ons voor op de periode vanaf het sterven tot het begin van een nieuw leven. Vooral het gebruik van de traditionele muziekinstrumenten maakt van deze dagen een uitzonderlijke belevenis.

Het ritueel stelt ons in staat contact te maken met de mandala van de toornige en de vredevolle godheden en ons voor te bereiden op het bardo, de tussenliggende periode vanaf het ogenblik van het sterven tot de volgende wedergeboorte. Door aan deze poedja’s deel te nemen zullen we tijdens het bardo worden geholpen. In de loop van het ritueel worden er wensgebeden uitgesproken voor overleden familieleden, vrienden of kennissen. U kunt de namen van de overledenen afgeven bij het onthaal.

Programma:

Zaterdagavond, om 20u, is er onderricht. Zondagochtend dragen we, in een rituele processie, de teksten van de kangyoer (de woorden van de Boeddha) rond op het domein. Een grote zegening voor ons centrum, de tempel en ieder van ons. Zondagnamiddag, om 14u30, wordt de driedaagse afgesloten met een tsok (offerritueel). Het is ook mogelijk om enkel één of twee dagen deel te nemen. De teksten van het uitgebreide ritueel liggen ter beschikking in de tempel.

Bardo

Het bardo is de tussenliggende periode vanaf het ogenblik van het sterven tot de volgende wedergeboorte. Kijk voor anderere begrippen in het boeddhisme onder begrippen van a tot z

Praktische informatie instituut Yeunten Ling

Inschrijven voor een cursus gebeurt bij voorkeur via het online inschrijfformulier op de website van het instituut www.tibetaans-instituut.org. Om de cursussen optimaal te kunnen organiseren en administratief te kunnen verwerken, vraagt het instituut de volledige bijdrage bij inschrijving over te maken. De kosten voor een weekeindcursus (twee dagen) bedragen bijvoorbeeld voor niet-leden € 111,00 en voor gewone leden € 99,00 inclusief verblijf en maaltijden. Het lidmaatschap is niet vereist voor een deelname aan de activiteiten te Yeunten Ling. Het wordt echter op prijs gesteld en biedt enkele voordelen. Kijk voor de actuele kosten voor de bijeenkomsten, voordelen en kortingen op de website van het instituut.