Infobox

Losar

Datum:
Zaterdag 17 en zondag 18 februari 2018

Locatie:
Instituut Yeunten Ling
Château du Fond l'Evêque
4 promenade Saint Jean l'Agneau
4500 Huy, Belgium

Website van het instituut Yeunten Ling
Toon locatie en route op googlemaps

Begin:
12u00

Losar, Tibetaans Nieuwjaar

Samen met de Lama’s vieren we Losar, het Tibetaanse Nieuwjaar. De gewoonte om de overgang naar een nieuw jaar op rituele wijze te vieren bestond reeds lang voor het Boeddhisme zijn intrede deed in Tibet. Huizen worden schoongemaakt, de garderobe wordt vervangen, ruzies bijgelegd en schulden vereffend. Kortom, alles wordt in het werk gesteld om een nieuwe start te maken. Dit Losar-weekend biedt de gelegenheid om weer eens gezellig en ongedwongen bij elkaar te zijn. De rituelen en wensgebeden geven ons een nieuw élan in een sfeer van verzoening en harmonie waardoor we fris en onbevangen kunnen starten in een onbeschreven jaar.

Het jaar van de hond

Het jaar 2018, in de Tibetaanse kalender het jaar 2145, is het jaar van de hond. Wat heb je geluk als de hond van je houdt: zijn vriendschap is onvoorwaardelijk. In zijn relaties is de hond eerlijk, loyaal en vrijgevig. Honden hebben een goede neus: ze kunnen meteen inschatten hoe iemand in elkaar zit. Eens je zijn vriendschap hebt gewonnen, kan die door niets of niemand worden verstoord. Zijn loyaliteit staat als een huis.

De hond heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Hij staat erop dat de regels van het eerlijk spel worden gehandhaafd in elke situatie. Dat maakt hem ook streng en star. Wie tegen zijn principes ingaat zal nooit zijn vertrouwen winnen. Soms neigt de hond naar achterdocht: dan ziet hij gevaren waar er geen zijn. Raak je aan zijn kroost, maak je dan snel uit de voeten. De hond is graag thuis: boven alles heeft hij zijn familie lief. Dat maakt hem wel eens bezitterig en over beschermend. Wanneer een hond een Tibetaans huis betreedt, wordt dat gezien als een zeer gunstig voorteken.

Honden zijn wel eens opvliegend maar recht door zee. Dat maakt hen tot uitstekende leiders die anderen kunnen aansteken. Grotere leiders kunnen op hem rekenen. De hond is een uitstekend organisator en planner. Door zijn logische benadering is hij in staat de grootste chaos te beheersen. Honden zijn echte team-players. Ze staan altijd klaar om anderen van dienst te zijn en kwijten zich nauwgezet van elke taak. Dat maakt hen zeer gewaardeerd in de werkkring.  Ondanks zijn toewijding, of dankzij misschien, voelt de hond af en toe de nood om zich terug te trekken en te reflecteren. De hond wordt gelinkt aan het element aarde: nuchter, afwachtend, praktisch, doortastend, ordelijk, betrouwbaar, trouw, concreet, realistisch, rustig, gestructureerd en geordend.

Ook dit jaar vieren we Losar in Yeunten Ling, samen met de lama’s en de vele sympathisanten uit de Tibetaanse en Nepalese gemeenschap. De gewoonte om de overgang van het oude naar het nieuwe jaar ritueel te vieren bestond al voor het Boeddhisme zijn intrede deed in Tibet.  Losar zelf valt dit jaar op vrijdag 16 februari en wordt volgens de traditie voorafgegaan door vijf dagen van voorbereidende oefeningen en meditatie. Tijdens die vijf dagen krijgen ook de huizen een schoonmaakbeurt, worden schulden vereffend, ruzies bijgelegd en nieuwe kleren aangeschaft. Oude patronen en neigingen worden overboord gegooid, we maken een nieuwe start. 

De eerste dag van het Losarfeest wordt overwegend met de familie gevierd. De tweede dag is gewijd aan religieuze zaken. Er worden grote thangka's in de kloosters opgehangen, cham-dansen bewonderd en aan kloosterceremonies deelgenomen. De derde dag wordt in het openbaar gevierd, meestal in de open lucht, en wordt er chaang (gerstebier) gedronken. 

Programma

Zaterdag 17 februari
  • 12u00: Middagmaal
  • 15u00: Filmvoorstelling
  • 18u00: Sadhana van Mahakala en Tchenrezig
  • 20u00: Onderricht door Lama Tashi Nyima
Zondag 18 februari
  • 7u00: wensgebeden met zoete rijst- en wijnpap
  • 10u00: sang-ritueel of zuivering door vuur en rook, gebed van Dewatchen. Hierbij worden wensen voor geluk, voorspoed en verzoening met de omgeving gereciteerd, gevolgd door het in de lucht gooien van witte bloem. Op dat ogenblik roepen alle deelnemers “KI KI SO SO LHA GYAL LO”: “Mogen de goden die aan de zijde van de deugd staan de overwinning behalen.”
  • 12u00: Feestmaaltijd
  • 14u00: Filmvoorstelling
  • 16u30: Thee met Tibetaanse koekjes
  • 18u00: Puja van Mahakala en Tchenrezig

Praktische informatie instituut Yeunten Ling

Inschrijven voor een cursus gebeurt bij voorkeur via het online inschrijfformulier op de website van het instituut www.tibetaans-instituut.org. Om de cursussen optimaal te kunnen organiseren en administratief te kunnen verwerken, vraagt het instituut de volledige bijdrage bij inschrijving over te maken. De kosten voor een weekeindcursus (twee dagen) bedragen bijvoorbeeld voor niet-leden € 111,00 en voor gewone leden € 99,00 inclusief verblijf en maaltijden. Het lidmaatschap is niet vereist voor een deelname aan de activiteiten te Yeunten Ling. Het wordt echter op prijs gesteld en biedt enkele voordelen. Kijk voor de actuele kosten voor de bijeenkomsten, voordelen en kortingen op de website van het instituut.