Infobox

Lama Zeupa
Lama Zeupa

Datum:
Zaterdag 3 t/m woensdag 7 augustus 2019

  • Zaterdag 3 augustus: onderricht
  • Zondag 4 augustus: bodhisattva geloften
  • Maandag 5 t/m woensdag 7 augustus: praktijk

Begin:
10u30

Locatie:
Instituut Yeunten Ling
Château du Fond l'Evêque
4 promenade Saint Jean l'Agneau
4500 Huy, Belgium

Website van het instituut Yeunten Ling
Toon locatie en route op googlemaps

Lodjong, met Lama Zeupa, Huy

Het trainen van de geest in 7 punten

Niemand van ons wenst te lijden. Toch is het lijden alom tegenwoordig. Velen zoeken vruchteloos soelaas in ijdel vertier. De oorzaak van ons lijden schrijven we toe aan factoren buiten ons, aan omstandigheden die ons ergeren. De ware oorzaak ligt echter in de geest, in de drie mentale vergiften woede, begeerte en onwetendheid. Deze geest dient nodig te worden getemd. De praktijk van de Lodjong helpt ons om anders naar het leven te kijken: tegenslag wordt gezien als middel om vooruitgang te boeken op ons spirituele pad. Zo leren we alle omstandigheden van het leven te gebruiken als basis voor innerlijke transformatie.

In de Lodjong of de training van de geest verleggen we onze focus van onszelf naar de anderen. Door het ontwikkelen van het grote mededogen ervaren we onszelf niet langer als het centrum van de wereld, maar worden we één onder vele miljarden. In plaats van een onbekende te zien, zien we een menselijk wezen, een gelijke die net als wij bang is om te lijden en op zoek is naar geluk. Door ons te leren verplaatsen in anderen kunnen we op termijn met een ander van plaats wisselen.

De training omvat zeven punten:

Deze raadgevingen leren ons hoe je alle omstandigheden van het dagelijkse leven als een basis voor innerlijke transformatie kunt gebruiken. De zeven punten worden door Lama uitgebreid toegelicht, vergezeld van enkele praktische oefeningen. Een mooie gelegenheid voor wie wil ontdekken hoe het boeddhisme in het gezin en op het werk kan worden geïntegreerd. 

Over de Lodjong-praktijk

De training van de geest in zeven punten is een basisoefening, die de mediterende ertoe brengt de “geest van verlichting” te ontwikkelen: het altruïsme gesteund op liefde en mededogen voor alle levende wezens. Wanneer we dit leren kunnen we een openheid van geest creëren die ons ertoe brengt alle omstandigheden van het dagelijks leven als meditatiebasis en als innerlijke transformatie te gebruiken. Anders gezegd: alle omstandigheden van het leven kunnen worden gebruikt als een middel om inzicht en een hogere vorm van vrijheid te verwerven. Kijk voor anderere begrippen in het boeddhisme onder begrippen van a tot z

Nemen van de bodhisattva geloften 

Tijdens deze Lodjong retraite nemen wij de bodhisattva geloften op zondag 4 augustus. Wie het sterk engagement op zich wil nemen om zich voortaan in te zetten voor het welzijn van alle levende wezens, kan een aanvraag indienen op het secretariaat om de bodhisattva geloften te mogen nemen. Op het ogenblik dat hij de verlichting bereikt, ziet de bodhisattva af van zijn intrede in nirvana, omdat hij zich wil inzetten om andere levende wezens te helpen om de verlichting te bereiken. Ingesteld zijn op de verlichting van alle levende wezens behoort tot het wezen van een bodhisattva. Het is een tweede natuur: ‘Hoe ontelbaar de wezens ook zijn, ik neem mij voor om ze uit hun lijden te bevrijden.’

Meer nog dan bij het nemen van toevluchtsgeloften is het belangrijk hier grondig over na te denken en de persoonlijke motivatie goed te onderzoeken. Na dit rijp beraad kan u zich kandidaat stellen en deelnemen aan de ceremonie die zal geleid worden door Lama Zeupa. In de ochtend zal Lama uitleg geven over het belang en de gevolgen van dit engagement.

Praktische informatie instituut Yeunten Ling

Inschrijven voor een cursus gebeurt bij voorkeur via het online inschrijfformulier op de website van het instituut www.tibetaans-instituut.org. Om de cursussen optimaal te kunnen organiseren en administratief te kunnen verwerken, vraagt het instituut de volledige bijdrage bij inschrijving over te maken. De kosten voor een weekeindcursus (twee dagen) bedragen bijvoorbeeld voor niet-leden € 111,00 en voor gewone leden € 99,00 inclusief verblijf en maaltijden. Het lidmaatschap is niet vereist voor een deelname aan de activiteiten te Yeunten Ling. Het wordt echter op prijs gesteld en biedt enkele voordelen. Kijk voor de actuele kosten voor de bijeenkomsten, voordelen en kortingen op de website van het instituut.