Infobox

Lama Zeupa
Lama Zeupa

Datum:
Maandag 8 t/m zondag 14 april 2019

Maandag 8 april: onderricht
Dinsdag 9 t/m zondag 14 april: praktijk

Begin:
10u30

Locatie:
Instituut Yeunten Ling
Château du Fond l'Evêque
4 promenade Saint Jean l'Agneau
4500 Huy, Belgium

Website van het instituut Yeunten Ling
Toon locatie en route op googlemaps

Powa, met Lama Zeupa, Huy

De Powa praktijk is een krachtig middel om zich voor te bereiden op het sterven. Wie tijdens zijn leven vertrouwd raakt met deze meditatie versterkt zijn vermogen om op het ogenblik van de dood het (zijn) bewustzijn te richten op ‘het zuivere veld van de gelukzaligheid’ dat verbonden is met Boeddha Amitabha. De schrikwekkende aspecten van het sterven worden tot rust gebracht. Een diepgaande beoefening leidt tot meesterschap over onze geest tijdens het stervensproces.

De Powa retraite is een zeer intens gebeuren. Daarom vragen wij aan de deelnemers zich in te schrijven voor de hele stageperiode. Het is aangewezen reeds vertrouwd te zijn met de praktijk en de mantra van Boeddha Amitabha. Maak gebruik van deze unieke gelegenheid om een hele week lang samen met Lama Zeupa te oefenen.

Powa

Deze meditatie oefent de geest, zodat wij op het ogenblik van de dood onze geest richten naar Dewatchen, het Pure Land van de Gelukzaligheid. Zij is één van de vaardige middelen van het vajrayana. Degene die deze praktijk met de juiste motivatie beoefent, kan deze methode eenvoudig en snel leren beheersen. Men noemt powa ook dikwijls “de beoefening die toelaat om de boeddhastaat te bereiken zonder te mediteren”. Om doeltreffend te zijn wordt deze praktijk van Boeddha Amitabha gebaseerd op vertrouwen en beoefening. Kijk voor anderere begrippen in het boeddhisme onder begrippen van a tot z.

Over Lama Zeupa

Lama Zeupa maakt sinds 1993 deel uit van het centrum Yeunten Ling. Hij is afkomstig uit de Indische provincie Sikhim aan de grens met Tibet en voltooide zijn opleiding in het klooster van Sonada in Darjeeling in India. Na zijn driejarige retraite kwam hij naar het Westen om zich in Yeunten Ling te vestigen op vraag van Lama Karta. Lama Zeupa onderzocht jarenlang op een experimentele manier de relatie tussen lichaam en geest. Hij beheerst diverse mentale krijgskunsten die hij ook dagelijks in zijn eigen praktijk integreert. Hij staat bekend om zijn discipline, geduld en fijnzinnigheid. Na het overlijden van Lama Karta in 2013 nam Lama Zeupa de fakkel over als spiritueel directeur van de centra. Zijn woorden en zijn leringen hebben een krachtige impact voor wat het resultaat betreft.

Praktische informatie instituut Yeunten Ling

Inschrijven voor een cursus gebeurt bij voorkeur via het online inschrijfformulier op de website van het instituut www.tibetaans-instituut.org. Om de cursussen optimaal te kunnen organiseren en administratief te kunnen verwerken, vraagt het instituut de volledige bijdrage bij inschrijving over te maken. De kosten voor een weekeindcursus (twee dagen) bedragen bijvoorbeeld voor niet-leden € 111,00 en voor gewone leden € 99,00 inclusief verblijf en maaltijden. Het lidmaatschap is niet vereist voor een deelname aan de activiteiten te Yeunten Ling. Het wordt echter op prijs gesteld en biedt enkele voordelen. Kijk voor de actuele kosten voor de bijeenkomsten, voordelen en kortingen op de website van het instituut.