Infobox

Datum:
Wonsdag 2 en donderdag 3 juli 2014

Locatie:
Instituut Yeunten Ling
Château du Fond l'Evêque
4 promenade Saint Jean l'Agneau
4500 Huy, Belgium

Website van het instituut Yeunten Ling
Toon locatie en route op googlemaps

Begin:
10:30 uur

Matchig Labdreun / voorbereiding op Tcheud retraite

Deze uitzonderlijke Tibetaanse vrouw werd in haar tijd (12eeeuw) ook door de koning opgemerkt. Ze heeft de beste leraren gevolgd en aanvankelijk een leven in strenge afzondering geleid. Nadien leefde ze in familieverband als moeder van twee kinderen. Uiteindelijk is ze door haar praktijk van Tcheud zo bekend geworden, dat talloze leerlingen zich verdrongen en zelfs helemaal vanuit India kwamen om haar te ontmoeten. Haar raadgevingen bevatten uitzonderlijk vaardige middelen om passionele gehechtheid aan het eigen ik door te hakken. Het is een voorspoedig teken dat deze scherpzinnige verklaringen in instituut Yeunten Ling worden voorgesteld. De presentatie vorig jaar heeft een diepe indruk nagelaten bij de deelnemers. De krachtige leringen van deze vrouwelijke yogi met  Lama Tashi Nyima, bereiden ons voor op de Tcheud retraite tijdens de volgende drie dagen.

Tcheud

Alle scholen van het Tibetaans boeddhisme beoefenen de Tcheud-praktijk, die de gehechtheid aan het levenswiel (de bestaansvormen) wegwerkt. Tcheud betreft het “doorhakken van de gehechtheid aan het zelf” ofwel de wortels van het ego weghalen door de symbolische offergave van het lichaam.

Deze praktijk leidt tot het verminderen van zelfingenomenheid. De gehechtheid aan het “ik” is een fundamentele verwarring die leidt tot alle storende emoties. Door gebruik te maken van de onderrichtingen over de deugd van transcendente wijsheid kunnen we ons bevrijden van deze verwarring. Kijk voor anderere begrippen in het boeddhisme onder begrippen van a tot z

Praktische informatie instituut Yeunten Ling

Inschrijven voor een cursus gebeurt bij voorkeur via het online inschrijfformulier op de website van het instituut www.tibetaans-instituut.org. Om de cursussen optimaal te kunnen organiseren en administratief te kunnen verwerken, vraagt het instituut de volledige bijdrage bij inschrijving over te maken. De kosten voor een weekeindcursus (twee dagen) bedragen bijvoorbeeld voor niet-leden € 93,00 en voor gewone leden € 83,00 inclusief verblijf en maaltijden. Het lidmaatschap is niet vereist voor een deelname aan de activiteiten te Yeunten Ling. Het wordt echter op prijs gesteld en biedt enkele voordelen. Kijk voor de actuele kosten voor de bijeenkomsten, voordelen en kortingen op de website van het instituut.