Infobox

Datum:
(1) Dinsdag 19 t/m  vrijdag 22 december
(2) Donderdag 21 t/m zondag 24 december
(3) Dinsdag 26 t/m vrijdag 29 december
(4) Donderdag 28 t/m zondag 31 december

Locatie:
Instituut Yeunten Ling
Château du Fond l'Evêque
4 promenade Saint Jean l'Agneau
4500 Huy, Belgium

Website van het instituut Yeunten Ling
Toon locatie en route op googlemaps

Nyoeng Nee & Nyen Nee 1-4

Nyoeng Nee (Nyen Nee) is een praktijk van vasten, stilte en meditatie. Deze zuiveringspraktijk biedt een diepe en intensieve retraite-ervaring en is verbonden met de duizendarmige Tchenrezig, het aspect van liefde en mededogen van de boeddha’s. De sadhana van de duizendarmige Tchenrezig wordt driemaal per dag gezamenlijk uitgevoerd in de grote tempel van instituut Yeunten Ling.

Nyoeng Nee wordt als zeer heilzaam beschouwd voor het genezen van ziekte, het ontwikkelen van mededogen en het zuiveren van negatief karma. Deelnemers getuigen dat deze praktijk hen zowel fysiek als spiritueel zuivert. Hij beslaat twee en een halve dag, wat behulpzaam is voor mensen die geen tijd kunnen vrijmaken voor een langdurige retraite. U kunt kiezen tussen:

Als u voor het eerst een dergelijke intensieve vasten-ervaring meemaakt is het aangeraden om het onderricht van de Lama  op 19 december 2017 om 20u over deze praktijk bij te wonen. De deelnemers worden verzocht de avond tevoren te komen, om vroeg in de ochtend (5u30) van start te gaan. Het is eveneens belangrijk dat u blijft tot de ochtend van de laatste dag. Bij het onthaal in het instituut deelt u mee welke van beide methodes u wenst te volgen.

Tchenrezig

Tchenrezig is de verpersoonlijking van de volmaakte liefde en het perfecte mededogen van de boeddha’s van de “drie tijden en tien richtingen”. Het reciteren van zijn mantra “Om Mani Peme Hoeng” helpt ons deze grote deugden te ontwikkelen. Tchenrezig is een manifestatie van de verlichting. De Tchenrezig-praktijk wordt gedreven door een intense liefde voor alle levende wezens en is gebaseerd op een zuivere visie op onszelf en de anderen als het lichaam, de spraak, en de geest van de godheid. Kijk voor anderere begrippen in het boeddhisme onder begrippen van a tot z.

Over Lama Zeupa

Lama Zeupa maakt sinds 1993 deel uit van ons centrum. Hij is afkomstig uit de Indische provincie Sikhim aan de grens met Tibet en voltooide zijn opleiding in het klooster van Sonada in Darjeeling in India. Na zijn driejarige retraite kwam hij naar het Westen om zich in Yeunten Ling te vestigen op vraag van Lama Karta. Lama Zeupa onderzocht jarenlang op een experimentele manier de relatie tussen lichaam en geest. Hij beheerst diverse mentale krijgskunsten die hij ook dagelijks in zijn eigen praktijk integreert. Hij staat bekend om zijn discipline, geduld en fijnzinnigheid. Na het overlijden van Lama Karta in 2013 nam Lama Zeupa de fakkel over als spiritueel directeur van onze centra. Zijn woorden en zijn leringen hebben een krachtige impact voor wat het resultaat betreft.

Praktische informatie instituut Yeunten Ling

Inschrijven voor een cursus gebeurt bij voorkeur via het online inschrijfformulier op de website van het instituut www.tibetaans-instituut.org. Om de cursussen optimaal te kunnen organiseren en administratief te kunnen verwerken, vraagt het instituut de volledige bijdrage bij inschrijving over te maken. De kosten voor een weekeindcursus (twee dagen) bedragen bijvoorbeeld voor niet-leden € 93,00 en voor gewone leden € 83,00 inclusief verblijf en maaltijden. Het lidmaatschap is niet vereist voor een deelname aan de activiteiten te Yeunten Ling. Het wordt echter op prijs gesteld en biedt enkele voordelen. Kijk voor de actuele kosten voor de bijeenkomsten, voordelen en kortingen op de website van het instituut.